Francesco Allegrini

Lorenzo de Antonio Ridolfi, 1360 - 1400. Gonfalier of the Republic of Florence

About this artwork