Credit

Aonadh Pàrlamaideach Shasainn agus Alba 1707,1925.

Walter Thomas Monnington