Gaelic Festival Concert: WHɎTE

WHɎTE comprises composer and pianist Ross Whyte (Aberdeenshire) and Gaelic singer and songwriter Alasdair Whyte (Isle of Mull). Their programme predominantly features new arrangements of early Gaelic song. WHɎTE released their debut album 'Fairich' in 2016. Part of the Edinburgh Gaelic Festival.

Is e co-obrachadh eadar Ross Whyte, sgrìobhaiche ciùil agus cluicheadair piàna à Siorrachd Obar Dheathain, agus Alasdair Whyte, seinneadair agus sgrìobhaiche à Muile, a tha ann an WHɎTE. Is e rèiteachaidhean ùra air seann òrain Ghàidhlig a bhios aca anns a’ mhòr-chuid den phrògram seo. Thug iad a’ chiad chlàr ciùil aca, ‘Fairich’, a-mach ann an 2016.