• M
  • Adolphe Joseph Thomas Monticelli

Search results

one record
The Fête
  • Adolphe Joseph Thomas Monticelli
  • The Fête
  • Painted 1867 - 1869
  • NG 1022
one record