Eduardo Paolozzi

Portrait of Richard Rogers (Unsmiling)

About this artwork

Eduardo Paolozzi

Eduardo Paolozzi