About this artwork

Thomas Crawford Hamilton

Thomas Crawford Hamilton