About this artwork

Thomas Gainsborough

Thomas Gainsborough