About this artwork

James Ferguson

James Ferguson