About this artwork

Kathe Kollwitz

Kathe Kollwitz