About this artwork

Thomas Joshua Cooper

Thomas Joshua Cooper