About this artwork

Eduardo Paolozzi

Eduardo Paolozzi

Related products